Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İncekara Sağlık Hizmetleri MYO 2013-2014 öğretim Yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına 150 öğrenci alacaktır.